سرویس مورد نظر خود را خریداری کنید

شرایط

سرعت دانلود: هر سرویسی که دارید را برای بدست آوردن سرعت دانلود آن باید تقسیم بر 8 کنید (سرعت به KB).

حجم داخلی / حجم بین الملل: به طور معمول حجم داخلی در سرویس ها 2 برابر حجم بین الملل است. در واقع اگر از وبسایت هایی استفاده کنید که سرور های آن داخل ایران است، از حجم داخلی استفاده کرده اید. اگر وبسایت هایی که سرورهایشان در خارج است، استفاده کنید از حجم بین الملل مصرف نموده اید.

آستانه مصرف منصفانه (FUP): مقدار حجم مصرفی اینترنت ADSL بر اساس همان سرعتی است که خریداری کرده اید. به طور مثال اگر سرویس 4 مگابایت با حجم 40 گیگابایت را خریداری کنید (1 ماهه) و حجم شما زودتر به پایان برسد، سرعت سرویس به سرعت پایه ADSL یعنی 128 کیلوبایت برمی گردد.

ترافیک شبانه : برخی از سرویس ها دارای تخفیف در حجم مصرفی شبانه هستند.عموما این ساعات از نیمه شب تا صبح است.